dcfd8bdca0Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №1/9-332 основною новацією, яка входить у практику діяльності 1-х класів закладів загальної середньої освіти, є структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується у навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Вивчення іноземної мови здійснюється як окремий предмет.

Вивчення української мови у 1 класі передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» (5 годин на тиждень) та «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь, 2 години на тиждень). Відповідно у Класному журналі українська мова буде фіксуватися як навчальний предмет, на який окремо виділяються сторінки «Українська мова», і як частина інтегрованого курсу, на яку також виділяються окремі сторінки «Українська мова» в інтегрованому курсі». У навчальних планах закладу загальної середньої освіти пропонується розподілити навчальні години таким чином: українська мова – 5 годин; українська мова в інтегрованому курсі – 2 години, інтегрований курс «Я досліджую світ» – 5 годин. При такому розподілі у пояснювальній записці необхідно зазначити особливості організації вивчення предмета «Українська мова» та курсу «Я досліджую світ».

Відповідно до порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів (додаток 2 до наказу МОН України від 20.02.2002 № 128) при вивченні української мови (5 годин на тиждень як окремого предмета та 2 години в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», всього 7 годин на тиждень) клас може ділитися на групи за умови відповідної кількості учнів у класі (більше 27). У разі поділу запис уроків української мови та української мови в інтегрованому курсі в Класному журналі здійснюється на окремих сторінках для кожної групи.