imagesКУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» повідомляє про те, що у вересні 2018 року відбудеться науково-практична Інтернет-конференція з проблеми «Сучасна українська фантастика для середнього шкільного віку». До участі в конференції запрошуються педагоги, які мають напрацювання із зазначеної теми. Робоча мова конференції – українська. Загальний обсяг роботи: не більше 6 сторінок тексту формату А-4. Матеріали доповідей (статті) надсилати до 25 червня 2018 року на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Матеріали конференції будуть розміщені на Черкаському освітянському порталі в розділі «Конференції, семінари: Інтернет-заходи». Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки, а їхні автори отримають сертифікати.

вимоги до статті

Зміст статті

-       постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-       аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор;

-       виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття;

-       формулювання цілей статті;

-       виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-       висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку;

-       використовуючи матеріал, цитати інших дослідників, потрібно вказувати джерело інформації.

Робота повинна бути ретельно вичитана та відредагована (за наявності технічних чи мовленнєвих помилок стаття не буде включена до збірки).

За точність викладених фактів, цитат і посилань відповідають автори.

Вимоги до оформлення статті

 • електронний варіант статті виконувати в редакторі Word 97-2003;
 • шрифт – Times New Roman;
 • кегль 14;
 • міжрядковий інтервал – 1;
 • розміри берегів: зліва – 2 см, справа – 1,5 см, верхній і нижній – по 2 см;
 • абзац – 1,25 см. (не допускається створення абзацу за допомогою клавіші «Пробіл»);
 • вирівнювання тексту − по ширині сторінки;
 • автоматичні переноси не допускаються;
 • виділення фрагмента тексту можливе лише курсивом;
 • сторінки не нумеруються;
 • для позначення лапок використовуються знаки «…», апострофа − ’.
 • не допускається заміна тире ( – ) знаком дефіса (-) і навпаки: відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів (до і після тире), цього правила слід дотримуватись і в списку літератури;
 • прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) пишеться повністю на першій сторінці в правому верхньому кутку курсивом (див. зразок оформлення матеріалів);
 • нижче − посада й повна назва навчального закладу;
 • через рядок по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом);
 • через рядок курсивом − анотація (до 5 рядків);
 • через рядок − основний текст статті;
 • таблиці й фото (малюнки) мають бути з назвами;

бібліографічні посилання в тексті друкуються у квадратних дужках за таким зразком: [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Література

Після основного тексту статті (через два рядки) обов’язково подається список використаних джерел, оформлений за вимогами ВАКу до бібліографічного опису – ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13).

У списку використаних джерел має бути не більше 7 позицій, записаних у алфавітному порядку (див. зразок оформлення матеріалів).

 Зразок оформлення матеріалів:

Городник Ірина Миколаївна, учитель української мови і літератури Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний         заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

Анотація. Текст (до 5 рядків).

Основний текст статті.

Список використаних джерел

1.Акофф Р. Л. Ідеалізоване проектування : як запобігти завтрашній криза сьогодні. Створення майбутнього організації / Акофф Р. Л., Магідсон Д., Еддісон Г. Д. ; пров. з англ. Ф. П. Тарасенко. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – XLIII,с.

2.Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

risunok5 1В українському суспільстві за довгі віки сформулювалась система родинних цінностей, серед яких: подружня вірність, піклування батьків про дітей, піклування дітей про батьків і старших у сім’ї, здоровий спосіб життя,гостинність, добросусідство.

   КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради»  з метою належного відзначення Міжнародного дня сім’ї та утвердження сімейних цінностей пропонує провести в закладах освіти комплексні заходи (зустрічі, виховні години, конкурси), спрямовані на формування відповідних моральних якостей школярів.

   Просимо заходи, що будуть проводитись у закладах освіти, висвітлювати на своїх web-сторінках, надавати матеріали для розміщення на сайті Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

фото 1Відповідно до графіку проведення методичних заходів, 25.04.2018 року на базі закладу дошкільної освіти «Ромашка» Аврамівської сільської ради було проведено семінар длядиректорів ЗДО і керівників дошкільних підрозділів ЗЗСО на тему: «Тренінг як засіб психологічної допомоги вихователям». фото 2
Методист КУ «МРМК Монастирищенської районної ради» з питань дошкільної освіти Кузьмінська Ю.М. у вступному слові до початку  семінару зазначила, що необхідність психологічної допомоги педагогам в оволодінні  прийомами самоконтролю, самодіагностики, новими стратегіями поведінки у психотравматичних ситуаціях стала передумовою обговорення цієї теми.
В сучасному  суспільстві педагог  стрімко втрачає монополію на володіння знаннями. Інформацію легко отримати, якщо є доступ до мережі Інтернет. Натомість усе більшого значення набувають так звані «м’які навички», до яких належать: здатність мислити критично та креативно, аналізувати проблеми і генерувати рішення, ефективно спілкуватися і налагоджувати стосунки, попереджувати та конструктивно розв’язувати конфлікти, володіти собою і керувати стресами. фото 3Тому останнім часом активні й інтерактивні методи навчання, що їх часто об’єднують спільною назвою «тренінг», набувають усе більшої популярності.
В ході роботи семінару педагоги  стали безпосередніми учасниками тренінгу «Шлях до успіху».фото 4
 Учасники семінару отримали методичні  матеріали на паперових та електронних носіях  про  структуру, регламент тренінгових занять, застосування основних методів навчання  під час їх проведення.

dsc 0448 0КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» повідомляє, що нашу з вами спільну роботу було успішно презентовано вчора 18 квітня 2018 року на обласній виставці передового педагогічного досвіду «Інноваційний пошук освітян Черкащини 2018».

Естетичне оформлення нашої експозиції, а також визначені на банері напрямки роботи закладів освіти району відзначили заступник голови облдержадміністрації В. Коваль та ректор ЧОІПОПП Чепурна Н.М., а також численна кількість колег - відвідувачів виставки.

IMG-48294f0843c0f71d9f21249949e64023-V

IMG-b01e6d78e2351d0fd1fb31b71b5cbc1f-V

 

 

                                                                                     Виставка триватиме до 20 квітня включно. Сподіваємось, що роботи педагогів Монастирищенського району будуть гідно оцінені і отримають відзнаки!

 

11КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської ради» пропонує відвідати цікавий форум.

20-22 квітня у Черкасах пройде другий Черкаський книжковий фестиваль.

Фестиваль має в першу чергу просвітницьку місію. «Різні симвoли – різні думки!» – слoгaн цьoгoрічнoгo книжкoвoгo фестивaлю є чудoвoю плaтфoрмoю для рoзвитку тa спілкувaння, для твoрчoсті і експериментів. Родзинкою фестивалю будуть перформанси — поєднання лекції, читання, спілкування з аудиторією, відео- та театральних постановок.

Також за допомогою Черкаського книжкового фестивалю молоді автори, які нещодавно видали свою першу книгу, мають можливість презентувати свої творчі доробки та заявити про себе як про письменника. Таким чином, фестиваль допомагає молодим талантам реалізувати себе.

Родзинкою фестивалю стануть не традиційні презентації книжкових новинок, а мистецькі перформанси - поєднання лекції, читання, спілкування з аудиторією з відео- та театральними постановками. На заході письменники покажуть себе з іншого боку, запропонують своє бачення літератури та читання.

Серед гостей фестивалю будуть Оксана Забужко, Дара Корній, Катерина Калитко, Артем Чех та інші. З Артемом Полежакою відбудуться поетичні батли, з Любко Дерешем — моночитання. Приїде в Черкаси і Макс Кідрук. Цього року буде потужний і дитячий «десант», зокрема, Сашко Дерманський та Наталія Щерба.

У фестивалі будуть поєднані цікава література, зустріч з лідерами думок, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи на нестандартних локаціях та дитячий простір.

12 КУ «Монастирищенський районний методичний кабінет Монастирищенської районної ради» повідомляє, що з 1квітня 2018 року оголошено обласний літературний конкурс «Роду криниця віща» з метою виявлення і підтримки літературно обдарованих учнів, виховання любові і поваги до свого роду, інтересу до пізнання родинних звичаїв і традицій, любові до рідної землі своїх батьків і пращурів.

Для участі в конкурсі можна надсилати свої поетичні та прозові твори (вірші, оповідання, новели, есе, замальовки, казки), у яких осмислено власне бачення ролі родинної основи у формуванні духовно цілісної особистості, зокрема ролі у цьому процесі батька-матері, діда-баби, пращурів із їхніми родовими моральними законами; проблеми втрати сімейних цінностей.

Мова творів ‒ українська.

Разом із творами просимо надіслати:

1)Коротку біографічну довідку, вказавши прізвище, ім’я та по-батькові автора, рік народження;

2)Домашню адресу, електронну адресу та номер телефону;

3)Назву навчального закладу й курс або клас;

4)Перелік раніше опублікованих творів (якщо є такі);

5)Інформацію про відвідування літературних гуртків або студій, а також прізвище, ім’я та по-батькові їхніх керівників;

6)Інформацію подавати в електронному вигляді на адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (із зазначенням: «Конкурс «Роду криниця віща»). Прийом робіт на конкурс закінчується 1 травня. Вручення нагород переможцям відбудеться 11травня в рамках відзначення Дня матері.

Переможці отримують дипломи, грамоти, пам’ятні подарунки.

Кращі твори будуть надруковані в часописі Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України «Холодний Яр» та видані окремою збіркою.

Телефони для довідок: 0964999600, (0472) 377354.